แถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

แถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่าน ดร.กิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดย  คุณคมศิลป์  ศิริวงค์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และสวนอาหารบลูม @ฉะเชิงเทรา ในวันแถลงข่าวมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 4. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) 5. ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น เลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  

ยินดีต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ

ยินดีต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ ร่วมงาน โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  

โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

1.5 – 1.7 ทำได้จริง คืนศักดิ์ศรีให้พนักงานมหาวิทยาลัย โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สนับสนุนโดย ท่าน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คุณคมศิลป์ ศิริวงศ์) และสวนอาหารบลูม @ฉะเชิงเทรา

สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561

คอลัมน์ในสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 หน้าหลัก คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า การจัดสรรงบประมาณให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ถอดรหัส (ลับ) สัญญาจ้าง กับ “ยายบุญชู” ฟ้องด้วยภาพ… ชาวบางคล้าเขาฝากมาครับ เจ้านาย… สุขสันต์วันเกษียณ ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง ขอแสดงความเสียใจกับบุคลากรที่บ้านพักประสบอัคคีภัย แถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คัดค้านการนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยส่งคืนแผ่นดิน ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 คลิกที่นี่!

วารสารสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561

บทบรรณาธิการ ความล้มเหลวของระบบพนักงานมหาวิทยาลัยกว่า 20 ปีที่มหาวิทยาลัยไทยได้เปลี่ยนจากระบบข้าราชการมาเป็นระบบพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2542 ที่ต้องการยกระดับการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ทันสมัย มีความแตกต่างจากระบบราชการเดิม โดยปัจจัยหนึ่งในการที่มติคณะรัฐมนตรี นำมาแลกเปลี่ยนจากระบบข้าราชการแบบเดิมมาเป็นระบบพนักงานมหาวิทยาลัย คืออัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น 1.5 และ 1.7 เท่าของระบบใหม่ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราถกเถียงกันมาโดยตลอดว่า สุดท้ายอัตราเงินเดือน 1.5-1.7 นั้นควรจ่ายอย่างไรสวัสดิการอยู่ตรงไหน พนักงานมหาวิทยาลัยควรได้สิทธิอะไรบ้าง แต่จนแล้วจนรอดเรายังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องนี้ได้ความคลุมเครือในเรื่องนี้ยังไม่ถูกคลี่คลายหรือมีคำตัดสินจากผู้มีอำนาจสักครั้ง ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ แห่งก็ได้แต่ต้องต่อสู้กันไปเองตามยถากรรม มีแรงมากก็พูดมาก มีแรงน้อยก็เงียบหน่อย เรียกร้องมากไปก็ถูกเพ่งเล็งจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ที่พนักงานทุกคนควรได้รับ ปัญหาอัตราเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคลากรที่เข้ามาทำงานในระบบแล้วว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไร แต่เงินเดือนและสวัสดิการที่ตํ่าเตี้ยเรี่ยดิน รวมถึงเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่ขึ้นอยู่กับรายได้ของทางมหาวิทยาลัย (ทำให้บางมหาวิทยาลัยจ่ายได้แค่ขาเดียวนั้น) ทำให้เกิดอาการสมองไม่ไหลเข้า อีกทั้งสมองยังไหลออกอีกเป็นจำนวนมาก หลายท่านที่จบการศึกษาในระดับสูง ๆ จากต่างประเทศ ที่ต้องออกทุนในการเล่าเรียนเอง เมื่อบวกลบคูณหารค่าตอบแทนจนถึงอายุ 60 ปีแล้วนั้นรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำงานในมหาวิทยาลัยทั้งปียังได้เงินเดือนและสวัสดิการน้อยกว่าการทำงานในบริษัทเอกชนแค่ 6 เดือน อีกทั้งอัตราการขึ้นเงินเดือนของระบบนี้ยังน้อยนิดเมื่อเทียบกับโบนัสและอัตราของบริษัทเอกชนอย่างมากโข อาชีพอันทรงเกียรติอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เคยเป็นความใฝ่ฝันของหลายคนกลับถูกเมินเฉยบางอัตราเปิดแล้วเปิดอีกยังหาคนมาสมัครไม่ได้ ที่ซํ้าร้ายกว่านั้นเพื่อนอาจารย์หลายท่านของพวกเราได้ลาออกไปเพื่อทำงานเป็นข้าราชการท้องถิ่น หรือหนีไปสังกัดอยู่กับ สพฐ. ที่ดูว่าจะมีความมั่นคงทางอาชีพมากกว่าทั้งสัญญาจ้างที่กระท่อนกระแท่น…

สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

คอลัมน์ในสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 หน้าหลัก คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า หน้ารอง มหาวิทยาลัยพื้นที่สร้างความฝันนักศึกษา ไม่ได้มีไว้ตอบประกันคุณภาพ โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ผู้บริหารในฝัน (หรือมันไม่มีอยู่จริง) ว่าด้วยเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า และอาจารย์ ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์ เงินเดือนของข้าใครอย่างแตะ ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 คลิกที่นี่!

สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 แถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ หน้าหลัก คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า หน้ารอง จะเดินหน้าอย่างไรกับบางคล้า จะพัฒนาอย่างไรกับในเมือง โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ จดหมายจากยายบุญชู ถึง… “ผู้มีอำนาจ” ในมรร. เสียงสะท้อนจากนักศึกษา ไปหา ทปอ. สารจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 EEC พา มรร. ให้ก้าวไกล ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 คลิ๊กที่นี่!

สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 บ้านพักตุลาการ เงียบบบบบบบ!!! เสือดำ เงียบบบบบบบ!!! แต่… เงินปรับฐานและเงินเดือนประสบการณ์พนักงาน มรร. เงียบกว่า!!! ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 คลิ๊กที่นี่!

สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 หน้าหลัก คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า หน้ารอง ใช้คนตรงงาน การปรับเปลี่ยนที่ไม่ต้องลงทุน โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ 3 ปี รัฐบาล คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป หนังสือเปิดมุมคิด พลิกวิกฤตการศึกษาไทย 2 โดย  คุณจาตุรนต์ ฉายแสง สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิจารณาเงินปรับเพิ่มเพื่อเป็นฐานของเงินเดือน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 คลิ๊กที่นี่!