ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝัน

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝันของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับสมบูรณ์ คลิ๊กที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝัน คลิ๊กที่นี่!