สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

  • หน้าหลัก… คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า
  • หน้ารอง… 44 ข้อ ต้องปรับปรุงในมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
  • คอลัมน์พิเศษ… ถ้ามหาวิทยาลัย???
  • ภาพเล่าเรื่อง… มีอะไรต้องปรับปรุงในมหาวิทยาลัยเรา
  • ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 คลิ๊กที่นี่!