สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2560

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2560

  • คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า
  • เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการ และรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินไม่มีหรือบริหารไม่เป็น โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
  • งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน โดย ดร.กิตติวงค์ สาสวด
  • คอลัมน์พิเศษ… ข้อบังคับไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ใครรับผิดชอบ

ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกันยายน 2560 คลิ๊กที่นี่!