สารสภาคณาจารย์ ฉบับไม่ประจำเดือนอะไร

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ฉบับไม่ประจำเดือนอะไร

  • คำขอโทษจากบรรณาธิการ โดย อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
  • ภาพเล่าเรื่อง
  • คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • สภาคณาจารย์และข้าราชการมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ

ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ฉบับไม่ประจำเดือนอะไร คลิ๊กที่นี่!