โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

1.5 – 1.7 ทำได้จริง คืนศักดิ์ศรีให้พนักงานมหาวิทยาลัย

โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

สนับสนุนโดย ท่าน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คุณคมศิลป์ ศิริวงศ์)
และสวนอาหารบลูม @ฉะเชิงเทรา