สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

คอลัมน์ในสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  • คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย อาจารย์นพพร ขุนค้า
  • แด่ผู้อาสา กับสภาคณาจารย์ฯ โดย ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
  • อาจารย์นพพร ขุนค้า ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในเรื่องระบบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
  • ขอเชิญเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (เมือง) และห้องโถง ชั้น 1 หน้าหน่วยงานคลัง อาคาร 8 (บางคล้า)

ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่!