คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า
โดยท่านสามารถโพสถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน ได้จากบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กด้านล่าง
หรือที่เพจเฟซบุ๊กของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิกที่นี่