คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


คุยกับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์นพพร ขุนค้า
โดยท่านสามารถโพสถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน ได้จากบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊กด้านล่าง